Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju: Rada przyjmuje stanowisko
24 lutego 2022
ślad węglowy

Rada uzgodniła swoje stanowisko („podejście ogólne”) w sprawie zaproponowanej przez Komisję Europejską dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekt ten uzupełni europejską strategię dotyczącą zrównoważonego finansowania. Projekt Komisji Europejskiej nowelizuje dyrektywę z 2014 r. o sprawozdawczości niefinansowej i ma wzmocnić obowiązki przedsiębiorstw dzięki następującym zmianom: rozszerza zakres zastosowania wymogów na wszystkie duże jednostki…

Opublikowano wykaz programów i systemów wspierających działania na rzecz efektywności energetycznej
17 grudnia 2021
ślad węglowy

W Monitorze Polskim z 24.12.2021 poz. 1190 opublikowano Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, wspierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210001190/O/M20211190.pdf

Wszystkie nowe budynki od 2030 roku mają być zeroemisyjne
16 grudnia 2021
ślad węglowy

Komisja Europejska zaprezentowała najnowsze propozycje w obszarze legislacji dotyczącej efektywności energetycznej, aby dostosować ją do nowych założeń unijnej polityki klimatycznej. Jeśli za przyjęciem nowych regulacji opowiedzą się inne instytucje Unii Europejskiej, wówczas wymogi dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie zostaną wyraźnie podniesione. Obecnie sektor budownictwa jest największym konsumentem energii w Unii Europejskiej. Zużywa 40 proc. energii,…

Ślad węglowy i emisje gazów cieplarnianych nową walutą
8 grudnia 2021
ślad węglowy

Ujawnianie informacji o wielkości śladu węglowego stanie się obowiązkiem przedsiębiorstw na przestrzeni najbliższych lat. Co więcej, ten czynnik stanie się jednym z elementów rywalizacji konkurencyjnej na globalnym rynku. Wygrają firmy, które pierwsze wdrożą odpowiednie procedury jego kalkulacji i redukcji, a także wbudowania tego parametru w naturalny tryb prowadzenia biznesu. Kalkulacja śladu węglowego punktem startu w…