Opublikowano wykaz programów i systemów wspierających działania na rzecz efektywności energetycznej

17 grudnia 2021
ślad węglowy

W Monitorze Polskim z 24.12.2021 poz. 1190 opublikowano Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, wspierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210001190/O/M20211190.pdf