Wszystkie nowe budynki od 2030 roku mają być zeroemisyjne

16 grudnia 2021
ślad węglowy

Komisja Europejska zaprezentowała najnowsze propozycje w obszarze legislacji dotyczącej efektywności energetycznej, aby dostosować ją do nowych założeń unijnej polityki klimatycznej. Jeśli za przyjęciem nowych regulacji opowiedzą się inne instytucje Unii Europejskiej, wówczas wymogi dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie zostaną wyraźnie podniesione.

Obecnie sektor budownictwa jest największym konsumentem energii w Unii Europejskiej. Zużywa 40 proc. energii, co przekłada się na 36 proc. emisji CO2 generowanych na terenie UE. Zgodnie z najnowszą propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków wszystkie nowe budynki, które będą powstawać od 2030 roku na terenie Unii Europejskiej, będą musiały spełniać warunek zeroemisyjności.

Źródło: https://www.gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/106932/wszystkie-nowe-budynki-od-2030-roku-maja-byc-zeroemisyjne