Ślad węglowy i emisje gazów cieplarnianych nową walutą

8 grudnia 2021
ślad węglowy

Ujawnianie informacji o wielkości śladu węglowego stanie się obowiązkiem przedsiębiorstw na przestrzeni najbliższych lat. Co więcej, ten czynnik stanie się jednym z elementów rywalizacji konkurencyjnej na globalnym rynku. Wygrają firmy, które pierwsze wdrożą odpowiednie procedury jego kalkulacji i redukcji, a także wbudowania tego parametru w naturalny tryb prowadzenia biznesu.

Kalkulacja śladu węglowego punktem startu w budowie strategii klimatycznej:

Nowe „zasady gry”, a mianowicie krajowe i regionalne zobowiązania klimatyczne, wymogi sektora finansowego, czy presja ze strony klientów i konsumentów sprawiają, że organizacje znajdują się w przełomowym momencie dla określenia swojej przyszłej pozycji w transformacji wywołanej procesem dekarbonizacji gospodarki. Jako punkt odniesienia otoczenie nie przyjmuje już odpowiedzi na pytanie „czy mamy cel neutralności klimatycznej?”, ale jak szybko zostanie on zrealizowany – w tym najlepiej w zgodzie z celem ograniczenia wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza.

Aby realizacja ambicji klimatycznych przyniosła jednocześnie korzyści biznesowe, musi być to proces zaplanowany i budowany w bezpośrednim połączeniu z planami biznesowymi – gdyż dzisiaj kwestie klimatyczne powinny być wkomponowane w sedno myślenia o biznesie. Jednakże, aby móc rozpocząć pracę nad budową strategii klimatycznej w celu połączenia tych aspektów, konieczne jest posiadanie danych dotyczących punktu wyjścia – śladu węglowego.

Źródło: https://www.ey.com/pl_pl/climate-change-sustainability-services/slad-weglowy-i-emisje-gazow-cieplarnianych-nowa-waluta