Ślad węglowy. Nie tylko trend
30 czerwca 2021
ślad węglowy

Dążenie do neutralności klimatycznej często staje się elementem „zielonych” polityk firm i korporacji. Działania Komisji Europejskiej wskazują, że trend zmienia się w obowiązek i będzie obejmował coraz większe grupy przedsiębiorstw. Potwierdzają to między innymi opublikowane w 2019 roku dodatkowe wytyczne Komisji dot. raportowania informacji związanych z klimatem czy wprowadzone w ostatnim czasie unijne rozporządzenie w…

Dyrektywa CSRD i zmiany dla przedsiębiorców z niej wynikające
21 czerwca 2021
ślad węglowy

Globalne wyzwania związane z koniecznością dążenia do zrównoważonego rozwoju z każdym rokiem zyskują na znaczeniu. Co zmienia projekt dyrektywy ws. raportowania przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD)? Możliwość porównania i oceny działalności przedsiębiorstw nie tylko przez pryzmat wyników finansowych staje się coraz ważniejszym elementem zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorców oraz interesariuszy….