Komisja Europejska wprowadzi zasady ESG dla przedsiębiorstw. Przyjęto projekt dyrektywy

25 lutego 2022
ślad węglowy

Komisja Europejska (KE) przyjęła 23.02.2022 r. wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju (Directive on corporate sustainability due diligence).

Celem wniosku jest wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości – czytamy w komunikacie KE.

Wniosek Komisji uwzględnia odpowiedzi zebrane podczas konsultacji publicznych w sprawie inicjatywy na rzecz zrównoważonego ładu korporacyjnego. KE przygotowując wniosek wzięła pod uwagę także wyniki badania na temat obowiązków dyrektorów i zrównoważonego ładu korporacyjnego oraz wymogów dotyczących należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Wniosek KE przekazany zostanie teraz do zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę. Po jego przyjęciu państwa członkowskie UE będą miały dwa lata na transpozycję przepisów do prawa krajowego.

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/dyrektywa-due-diligence-zrownowazony-rozwoj-przedsiebiorstwa-komisja-europejska-11525.html