Od jutra nowa wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co się zmienia?
29 października 2021
ślad węglowy

Wchodząca w życie 30 października nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która została uchwalona przez Sejm przed dwoma miesiącami, wprowadza szereg ułatwień w procesie inwestycji w odnawialne źródła energii. Nie zabrakło jednak również regulacji budzących kontrowersje wśród inwestorów. Dzięki zwiększeniu maksymalnej mocy źródeł zaliczanych do grupy tzw. małych instalacji OZE – z 0,5 MW do…

Czas na audyt energetyczny przedsiębiorstw. Spóźnialscy zapłacą wysokie kary
28 września 2021
ślad węglowy

Trzeba go robić raz na cztery lata, a obowiązek dotyczy dużych firm. Dla wielu termin mija z końcem września 2021 r. Jeśli nie przekażą informacji prezesowi URE, to mogą oddać do 5 proc. rocznego przychodu W praktyce do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zobowiązane mogą być nie tylko duże przedsiębiorstwa produkcyjne, które zużywają duże ilości energii,…

Zwolnienie z audytu energetycznego dla organizacji z EMAS
17 września 2021
ślad węglowy

Urząd Regulacji Energetyki (URE), we wrześniu 2020 roku, opublikował wyjaśnienia dotyczące zwolnienia dużych przedsiębiorstw, które posiadają wdrożony system ekozarządzania i audytu EMAS z obowiązkowych audytów energetycznych (sporządzanych co 4 lata). Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy, możliwe jest zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku przeprowadzania, co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa pod pewnymi warunkami, m.in. jeśli…

Ślad węglowy – redukcja śladu węglowego w firmie
12 sierpnia 2021
ślad węglowy

Współczesny biznes nie może uciekać od odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ekologia jest już nie tylko wyrazem troski o zmiany klimatyczne i argumentem marketingowym, ale w wielu przypadkach także wymogiem przetrwania na rynku. Trend obliczania tego, jaki firma zostawia ślad węglowy w firmie, powoli dociera na rynek Polski. Już teraz eksporterzy na rynki Zachodnie są zobligowani…