Audyty energetyczne, zarządzanie energią, pomiary, czyste powietrze

Firma Energy-Tech specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów energetycznych, pomiarach energetycznych, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Prowadzimy opiekę energetyczną oraz instalujemy systemy monitorowania zużycia energii oraz parametrów energetycznych. Przeprowadzamy audyty termomodernizacyjne budynków. Audyty w ramach programu "Czyste powietrze"

energy-tech sp. z o.o.


Realizujemy również ocenę energetyczną wybranych procesów, budynków i transportu zgodnie z normą PN-EN 16247. Firma Energy-Tech zatrudnia specjalistów z branży elektrycznej, inżynierii środowiska oraz audytorów energetycznych.

Zajmujemy się również wdrożeniami systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 oraz szkoleniami z zakresu zarządzania energią.


Audyty i opieka energetyczna oraz instalacje systemów zużycia energii