Firma Energy-Tech sp. z o.o. specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów energetycznych oraz dokonywaniu kompleksowej oceny wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy efektywności energetycznej

Realizujemy również ocenę energetyczną wybranych procesów, budynków i transportu zgodnie z normą PN-EN 16247. Zatrudniamy specjalistów z branży elektrycznej, inżynierii środowiska oraz audytorów energetycznych. Dysponujemy uprawnieniami do kontroli systemów ogrzewania i wentylacji oraz układów klimatyzacji.

Nasi audytorzy wpisani są na listę referencyjną Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz w Centralnym Rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W dorobku posiadamy kilkadziesiąt przeprowadzonych audytów energetycznych przedsiębiorstw, kilkaset audytów energetycznych budynków i instalacji oraz audytów termomodernizacyjnych. Skutecznie wdrażamy również systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Ślad węglowy
ślad węglowy  
Ocena energetyczna
 
System zarządzania energią
system zarządzania energią  
Audyty i opieka energetyczna oraz instalacje systemów zużycia energii

Realizujemy również ocenę energetyczną wybranych procesów, budynków i transportu zgodnie z normą PN-EN 16247. Firma Energy-Tech zatrudnia specjalistów z branży elektrycznej, inżynierii środowiska oraz audytorów energetycznych.

Zajmujemy się również wdrożeniami systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001 oraz szkoleniami z zakresu zarządzania energią.

Aktualności

12 kwi

Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych wytycznych ws. ekoprojektowania. Wśród nich m.in. wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu, który umożliwi dokonywanie bardziej świadomych wyborów przez konsumentów. Z końcem marca br. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ang. proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Opublikowano wówczas także komunikat KE pt. Uczynić zrównoważone…

31 mar

Czeka nas kompleksowa wymiana liczników energii. Akcja wymiany liczników w całej Polsce rozpocznie się w 2023 i ma potrwać 8 lat. Liczniki będą wymieniane na inteligentne, czyli urządzenia m.in. z funkcją zdalnego odczytu danych. Wymiana liczników ma zwiększyć możliwości zarządzania zużyciem energii i jej oszczędzania. Koszt przedsięwzięcia to 9 mld zł. Jednym z założeń nowelizacji…

28 lut

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało w tym roku do tzw. prekonsultacji projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prekonsultacje to rzadko stosowana procedura – projekt ustawy nie jest oficjalnie skierowana do prac rządowych, resort Piotra Nowaka chce najpierw zapoznać się z opiniami zainteresowanych podmiotów. Zaproponował m.in aby lokalizacja instalacji OZE o dużej mocy mogła…

25 lut

Komisja Europejska (KE) przyjęła 23.02.2022 r. wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju (Directive on corporate sustainability due diligence). – Celem wniosku jest wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości – czytamy w komunikacie KE. Wniosek Komisji uwzględnia odpowiedzi zebrane podczas konsultacji publicznych w sprawie inicjatywy na…

24 lut

Rada uzgodniła swoje stanowisko („podejście ogólne”) w sprawie zaproponowanej przez Komisję Europejską dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Projekt ten uzupełni europejską strategię dotyczącą zrównoważonego finansowania. Projekt Komisji Europejskiej nowelizuje dyrektywę z 2014 r. o sprawozdawczości niefinansowej i ma wzmocnić obowiązki przedsiębiorstw dzięki następującym zmianom: rozszerza zakres zastosowania wymogów na wszystkie duże jednostki…