Nasze publikacje i wystąpienia

W naszym zespole pracują specjaliści i wykładowcy akademiccy posiadający w dorobku m.in. następujące publikacje:

 1. A. Gawdzik, S. Gajda, A. Sofronkov, T. Mederski. Diesel oil’s electrochemical oxidation. Electrochem 2000. Dublin City University.
 2. Tadeusz Mederski, Marcin Rybotycki, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Praktyczne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, Proceedings of ECOpole 2016;10(2).
 3. Mederski T., Wybór optymalnego wariantu termicznej obróbki odpadów ciekłych. Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa­. Opole 2002, ISBN 83-87948-96-9.
 4. Monografia pod red. A. Gawdzika, Mederski T., Wąsiński J., Deklaracje środowiskowe wyrobu III typu narzędziem do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko, Opole 2014, s. 65-77, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu ISBN 978-83-7342-440-1.
 5. Mederski T., Przewodnik dla przedsiębiorstw opolskich z przykładami wypracowanych efektów wdrożeniowych w zakresie gospodarki Energią wg PN-EN ISO 50001:2012 – System zarządzania energią, Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu” realizowanego przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki nr POKL.08.02.01-16-017/13, ISBN 978-83-943595-0-8, 2015.
 6. Tadeusz Mederski, Piotr Woźniak, Praktyczne sposoby wdrażania systemu zarządzania energią – cz.1, Opole 2015, s. 51-62, Monografia. Wybrane zagadnienia szeroko pojętej inżynierii procesowej pod red. A Gawdzika, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, ISBN 978-83-7342-491-3.
 7. Tadeusz Mederski, Jarosław Wąsiński, Praktyczne sposoby wdrażania systemu zarządzania energią – cz. 2, Opole 2016, s. 15-26, Monografia. Wybrane zagadnienia szeroko pojętej inżynierii procesowej, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, ISBN 978-83-7342-550-7.
 8. Marcin Rybotycki, Tadeusz Mederski, Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, Audyt energetyczny przedsiębiorstw jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej. Monografia z festiwalu Ekoenergetyki.
 9. Mederski T., System zarządzania energią jako narzędzie do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, Festiwal ekoenergetyki Opole, 2015
 10. Tadeusz Mederski, Marcin Rybotycki, Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jako narzędzie poprawy efektywności energetycznej, Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki, grudzień 2016.
 11. Tadeusz Mederski, Marcin Rybotycki, Wykorzystanie ciepła odpadowego do zasilania absorpcyjnej pompy ciepła, VIII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki, grudzień 2016.
 12. Tadeusz Mederski, „Uniwersytecki Asystent Innowacji” nr POKL.08.02.01-16-016/11 – ocena energochłonności i możliwości poprawy efektywności energetycznej w Drukarni ProMedia w Opolu, 2012.
 13. Mederski T., Opracowanie metodyki badań modułów fotowoltaicznych w terenie w trakcie uruchamiania instalacji fotowoltaicznej oraz w fazie jej eksploatacji w firmie Eko-Solar, w ramach projektu nr POKL.08.02.01-16-014/13 Innowacyjność kluczem rozwoju.
 14. Mederski T., Analiza wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania energią wg ISO 50001 w firmie HI-EKO w Opolu, w ramach projektu Interdyscyplinarne Zespoły Innowacyjne Naukowców i Przedsiębiorców z 11.2013.