KE proponuje uczynienie zrównoważonych produktów normą

12 kwietnia 2022
ślad węglowy

Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych wytycznych ws. ekoprojektowania. Wśród nich m.in. wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu, który umożliwi dokonywanie bardziej świadomych wyborów przez konsumentów.

Z końcem marca br. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ang. proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation). Opublikowano wówczas także komunikat KE pt. Uczynić zrównoważone produkty normą (ang. Communication on making sustainable products the norm). Celem dokumentów – jak wskazuje KE – jest zmniejszenie negatywnego wpływu produktów na środowisko w całym cyklu ich życia.

W skali globalnej połowa wszystkich emisji gazów cieplarnianych i 90% utraty bioróżnorodności jest powodowana przez wydobycie i przetwarzanie surowców pierwotnych, a wciąż dominujący w naszej gospodarce model liniowy „weź – zrób – pozbądź się” prowadzi do znacznego marnotrawstwa zasobów. Aby UE odniosła sukces w przejściu na zasobooszczędną, neutralną dla klimatu i wolną od zanieczyszczeń gospodarkę obiegową oraz zmniejszyła swoją zależność od energii i zasobów, pilnie potrzebujemy nowego podejścia do sposobu projektowania, wytwarzania i użytkowania produktów – wyjaśnia KE. Działania te stanowią jeden z elementów opublikowanego przez KE zestawu inicjatyw, które mają przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ).

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/goz-rozporzadzenie-ekoprojekt-cyfrowy-paszport-produktu-11733.html