Dyrektywa CSRD i zmiany dla przedsiębiorców z niej wynikające

21 czerwca 2021
ślad węglowy

Globalne wyzwania związane z koniecznością dążenia do zrównoważonego rozwoju z każdym rokiem zyskują na znaczeniu. Co zmienia projekt dyrektywy ws. raportowania przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD)?

Możliwość porównania i oceny działalności przedsiębiorstw nie tylko przez pryzmat wyników finansowych staje się coraz ważniejszym elementem zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorców oraz interesariuszy. Potwierdzeniem trendu są liczne działania legislacyjne realizowane między innymi w Unii Europejskiej, jak chociażby wprowadzenie w ostatnim czasie rozporządzenia (2019/2088) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) czy rozporządzenia (2020/852) w sprawie Taksonomii UE. Zmiany prawne powodują wzrost zapotrzebowania, między innymi ze strony inwestorów, na precyzyjne i rzeczywiste dane dotyczące przedsiębiorstw. Coraz większe znaczenie mają informacje w zakresie środowiskowym, szczególnie te związane z emisją gazów cieplarnianych (zwłaszcza w kontekście dążenia do neutralnej klimatycznie Europy), ale też ochrony zasobów wodnych, bioróżnorodności i gospodarki cyrkulacyjnej. Do tego dochodzą szeroko pojęte kwestie społeczne, pracownicze oraz ładu korporacyjnego i zarządczego. 21.04.2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), czyli dyrektywy w sprawie raportowania przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju. Ma ona zastąpić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE) w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (NFRD).

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/dyrektywa-CSRD-raportowanie-niefinansowe-przedsiebiorcy-Atmoterm-10490.html