Zwolnienie z audytu energetycznego dla organizacji z EMAS

17 września 2021
ślad węglowy

Urząd Regulacji Energetyki (URE), we wrześniu 2020 roku, opublikował wyjaśnienia dotyczące zwolnienia dużych przedsiębiorstw, które posiadają wdrożony system ekozarządzania i audytu EMAS z obowiązkowych audytów energetycznych (sporządzanych co 4 lata).

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy, możliwe jest zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku przeprowadzania, co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa pod pewnymi warunkami, m.in. jeśli posiada system ekozarzadzania i audytu EMAS (wdrożony system ekozarządzania i audytu (EMAS), o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Do podstawowych warunków skorzystania z tego zwolnienia należy posiadanie aktualnego wpisu do rejestru EMAS, przeprowadzenie przeglądu energetycznego i uwzględnienie aspektów energetycznych w swoim systemie EMAS.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gdos/zwolnienie-z-audytu-energetycznego-w-ure