Ślad węglowy – redukcja śladu węglowego w firmie

12 sierpnia 2021
ślad węglowy

Współczesny biznes nie może uciekać od odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ekologia jest już nie tylko wyrazem troski o zmiany klimatyczne i argumentem marketingowym, ale w wielu przypadkach także wymogiem przetrwania na rynku. Trend obliczania tego, jaki firma zostawia ślad węglowy w firmie, powoli dociera na rynek Polski. Już teraz eksporterzy na rynki Zachodnie są zobligowani do dokonania odpowiednich obliczeń dla sprzedawanych przez nie dóbr lub nawet całej organizacji. To niezbędny warunek przystąpienia do zamówienia publicznego. Ślad węglowy jest również wymagany do znalezienia partnera biznesowego na rynku zagranicznym. W przypadku brytyjskich konsumentów dominuje przekonanie, że wolą zapłacić więcej za dany produkt, jeśli ma on podaną wartość, jaki zostawia ślad węglowy. To tylko kwestia czasu, jak wspomniane wytyczne i zachowania trafią także na nasz rynek wewnętrzny i na stałe zadomowią się w umysłach polskich klientów. Określenie śladu węglowego dla produktu lub firmy jest procesem sformalizowanym przez szereg międzynarodowych lub krajowych standardów i wytycznych. W celu porównywalności wyników wprowadzono między innymi takie normy jak: PAS 2050, WRI GHG Protocol, ISO 2013: 14067 czy ISO 14064. Już teraz na obliczanie tego, jaki ślad węglowy zostawia firma, decydują się przedsiębiorstwa wchodzące na rynki międzynarodowe oraz takie, które w łańcuchu dostaw posiadają kontrahentów wymagających spełnienia określonych protokołów. Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej również decydują się na podobną praktykę, gdyż dostrzegają korzyści, jakie daje redukcja śladu węglowego.

Źródło: https://ecodlabiznesu.pl/slad-weglowy-redukcja-sladu-weglowego-w-firmie/