Oferta zarządania energią

Firma Energy-Tech sp. z o.o. specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów energetycznych oraz dokonywaniu kompleksowej oceny wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy efektywności energetycznej.

Ogólną ofertę współpracy może pobrać tutaj.

Cena za przeprowadzenie audytu energetycznego jest spraw indywidualną. Wyceny dokonujemy po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Zapytaj o formularz biuro@energy-tech.pl.


Dla przemysłu i usług

 • audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej oraz Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku

Świadectwo charakterystyki energetycznej

 • audyty efektywności energetycznej na potrzeby świadectw efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Wymogi norm PN-EN ISO 50001

 • wdrożenia systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • przeglądy energetyczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • audyty systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001
 • audyty energetyczne zgodnie z normami PN-EN 16247 i PN-EN 16212
 • wdrażanie systemu zarządzania energią wg ISO 50001
 • kontrola systemu ogrzewania, systemu wentylacji lub klimatyzacji
 • pomiary parametrów energetycznych (temperatury, przepływu gazów, jakości prądu, sprawności kotłów, szczelności instalacji sprężonego powietrza, przepływu płynów)
 • stała opieka energetyczna firm
 • instalowanie systemów monitorowania parametrów energetycznych
 • ocena energetyczna i bilans energii instalacji technologicznych
 • konsultacje rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną


Dla budownictwa

 • audyty termomodernizacyjne i remontowe zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • audyty certyfikacyjne budynków nowych, remontowanych i wynajmowanych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
 • audyty oświetlenia
 • analizy ornitologiczne i chiropterologiczne – we współpracy ze specjalistami posiadającymi kompetencje odpowiednie dla przygotowania powyższych opracowań wykonujemy analizy ornitologiczne i chiropterologiczne, wymagane w szczególności dla prac termomodernizacyjnych finansowanych z dotacji unijnych
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych
 • opracowywanie studium wykonalności
 • instalowanie systemów monitorowania i sterowania w domach
 • realizacja audytów w ramach programu "Czyste powietrze"