What is a carbon footprint?

Greenhouse gases are emitted as a result of the production, consumption and delivery of goods, products and services.

A carbon footprint is a term used to quantify the climate change impact of an activity or company. The carbon footprint assessment is a kind of standardization that allows for the comparison of various processes, products or services within an organization, or with other organizations using the so-called CO2 equivalent.

The assessment of the carbon footprint and its subsequent reduction, may have a positive influence on the reduction of global carbon dioxide emissions (CO2 equivalent), which is important in the era of current changes in the world in terms of resource consumption. According to the forecasts of the United Nations, the world’s population may increase to 9.7 billion people by 2050, and to over 11 billion people by 2100. A growing population contributes to an increase in emissions, and the depletion of our planet’s resources.

Currently, there are very extensive activities in the EU aimed at including various industries in the assessment of the carbon footprint, and then contributing to its reduction. An example of this is the introduction of a special tax, which is ultimately intended to reduce carbon dioxide emissions.

Regardless of these types of mechanisms introduced at the level of EU or national regulations, many companies today make contracts dependent on the indication of the cooperative’s carbon footprint, and some banks in their products tend to make the attractiveness of financing dependent on the size of the carbon footprint.

The target effect of these activities, which should be achieved by EU countries, is climate neutrality by 2050.

ślad węglowy

There are different standards for calculating the carbon footprint

 

 • The GHG Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard
 • ISO 14064:1:2018 Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
 • Publicly Available Specification 2060 (PAS 2060 and PAS 2050)
 • EPD Standards

When determining the carbon footprint, the chosen method of calculation, data taken into consideration, calculation range and repeatability of the used method are important factors.

The carbon footprint is calculated in two or three ranges, picked according to the goal of the calculations as well as to the company or product itself

 
Range 1 covers emission directly caused by burning fuels in stationary or mobile sources owned by the company or supervised by it, emission caused by technological processes or vaporising of coolants.

Range 2 covers indirect emission as an effect of using externally delivered or purchased energy (electrical & thermal energy, process steam).

Zakres 3 dotyczy innych pośrednich emisji powstających w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy użytkowania produktów przez końcowych użytkowników.

W ramach zakresu 3 w standardzie GHG Protocol analizowany jest łańcuch wartości dotyczący

UPSTREAM

 • Zakupione surowce i usługi (emisje związane z wydobyciem i wytworzeniem surowców i usług)
 • Dobra kapitałowe (emisje związane z wyprodukowaniem dóbr kapitałowych)
 • Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2
 • Transport i dystrybucja produktów nabywanych pojazdami lub urządzeniami innych podmiotów
 • Odpady powstałe w wyniku działalności i postępowanie z nimi do utylizacji
 • Podróże służbowe
 • Dojazdy pracowników do pracy
 • Emisje związane z obsługą aktywów wynajętych od innych podmiotów

DOWNSTREAM

 • Transport i dystrybucja własnych wyrobów
 • Przetwarzanie sprzedanych produktów przez klientów
 • Użytkowanie sprzedanych produktów
 • Postępowanie ze sprzedanymi produktami po zakończeniu ich użytkowania
 • Emisje związane z obsługą aktywów wynajętych innym podmiotom
 • Franczyzy
 • Inwestycje (w tym inwestycje kapitałowe i długoterminowe oraz finansowanie projektów)

 
Materiały źródłowe: https://europa.eu/