Cennik usług

Nasza firma zajmuje się przeprowadzaniem audytów energetycznych dla firm, branży budowlanej, branży usługowej oraz instytucji państwowych. Zakres i rodzaj audytu oraz rodzaj, wielkość i charakter przedsiębiorstwa dość mocno związany jest z ceną za usługę audytu.
Dlatego poniższy cennik należy traktować orientacyjnie (i nie traktować go jako bezpośrednia oferta cenowa), a podane stawki raczej jako minimalne, choć w wyjątkowych sytuacjach cena może być niższa.


Wycena audytu jest sprawą indywidualną i zależną od co najmniej kilku czynników:

  • Liczby lokalizacji
  • Wielkości i budowy przestrzennej budynków
  • Rodzaju prowadzonych procesów technologicznych w firmie
  • Jakości i rodzaju zbieranych danych odnośnie zużycia energii w firmie

            Rodzaj usługi         


audyt energetyczny przedsiębiorstw

audyt efektywności energetycznej

wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

przegląd energetyczny zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

audyt systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001

audyt energetyczny zgodnie z normami PN-EN 16247 i PN-EN 16212

audyt termomodernizacyjny i remontowy

audyt certyfikacyjny budynków

audyt oświetlenia

analizy ornitologiczne i chiropterologiczne

program funkcjonalno-użytkowy

studium wykonalności

          Cena netto         


12000

4000

25000

4000

1000

10000

4000

800

1200

2000

2000

4000